Indvindingsområde Vandværkdets indvindingsområde ligger fortrinsvis syd for boringen, se kort. Boringen som bliver brugt har nr. 65.700. Boring nr. 65.634 er gammel boring placeret på vandværksgrunden. Den kan bruges i nødsituation, men kan ikke levere vand nok til forbruget. Undergrunden og dens sammensætning fremgår af ressourcevurderingen. Ressourcevurdering for Herrup vandværk Info omkring jordbundsforholdene i Herrup Brev fra Holstebro kommune